جامعه ایران، بخصوص جامعه هنری ایران و به شکل خاص تر، جامعه موسیقی ایرانیان سالهاست که به خاطرخصلت بد و منفور بدگوئی و بدخواهی برخی از اهالی موسیقی ضربات زیادی را متحمل شده است.

افراد بدگو عموما دو دسته هستند:
دسته اول آنهایی که دانسته دست به این کار می زنند.
دسته دوم افرادی که ناخواسته و در حین صحبت با دیگران و سهواً به بدگویی
می پردازند،در حالی که واقعاً قصد و نیت این کار را ندارند.

اما بد گوئی از منظر روانشناسی دلایل مختلفی دارد.

۱-ضعف شخصیت:
کسی که از احساس حقارت درونی رنج می برد سعی می کند، با تخریب شخصیت دیگران، ضعف خود را پنهان کرده و توجه اطرافیان را به موضوع دیگری متمرکز کند.
آنها دیگران را تخریب می‌کنند تا با این موازنه منفی حال خودشان را بهبود ببخشند و احساس حقارت خود را التیام دهند.

۲-️حسادت:
کسانی که حسادت می کنند از درون احساس ناتوانی می کنند و در نتیجه رو به تخریب دیگران می آورند.

۳-غرور و احساس مطرح شدن:
برخی برای آن که خود را بالا ببرند دیگران را خرد می کنند و از آنان بدگویی می کنند.

۴-وسواس فکری:
افرادی که به وسواس فکری دچارند همواره با خود گفتگوهای ذهنی دارند و رفتار دیگران را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند و در نتیجه با به زبان آوردن افکار خود مرتکب بدگوئی می شوند.

۵-بیکاری و نداشتن موضوع برای صحبت کردن:
در جمع ها و نشستهای هنری،
اهالی هنر برای اینکه مجلس به سکوت نگذرد، ناخودآگاه درباره فردی که حضور ندارد شروع به صحبت می کنند.

۶-️سوء ظن و بدگمانی:
این افراد همیشه فکر میکنند دیگران قرار است کاری بر علیه آنها انجام دهند و به خاطر پیشگیری قبل از وقوع، به بدگوئی و تخریب شخص مقابل میپردازند.

۷-️نپذیرفتن اشتباهات خود:
گاهی انسانها برای تبرئه خود از اشتباهات، پای دیگران را به وسط می کشند و از آنها بدگوئی میکنند.

۸-️انبارشدن ناراحتی های عاطفی:
ناکامی ها و خاطرات تلخ ناکامی های عاطفی برای همیشه نمی تواند مدفون بماند. هرچند اکثر مردم در تلاشند تا آن را سرکوب کنند و نادیده بگیرند ولی هیچکدام از این رنج ها و ناراحتی های گذشته ی پنهان شده، فراموش نمی شوند و به صورت رفتارهای منفی بروز می کنند، که یکی از آنها بدگوئی دیگران است.

و اما یادمان نرود که ️کسی که در حضور شما، پشت سر شخص دیگری بدگوئی می کند و از بدی هایش می گوید، روزی هم پشت سر شما در حضور افراد دیگری خواهد گفت.

همچنین ارتعاش منفی و آسیب های ناشی از بدگویی به کسانی می رسد که این کار را انجام می دهند، نه افرادی که از آن ها بدگویی شده است.
asoa.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --