موضوع شنیدن موسیقی فوق العاده مطلب مهمی است و شما به عنوان موسیقی دان و نوازنده این وظیفه را دارید که شنوندگان خود را تربیت کنید. شما بایستی به آنها یاد دهید که چگونه بشنوند.
من نمی گویم که در مجلس ساز نزنید چون موسیقی ما موسیقی مجلسی است. تمام بزرگان ما در مجلس ها ساز زده اند ولی مجلسی که مجلس باشد؛ مجلسی که همه ساکت بنشینند و به موسیقی گوش دهند.
بایستی در منزل پدر و مادرها از فرزندان خود بخواهند که برای مهمان ها ساز بزنند. البته شرط این است که همه ساکت باشند و گوش دهند و دقیقا بایستی منزل همان شرایط و قوانین کنسرت را داشته باشد. این کار دو فایده دارد یکی اینکه شنونده تربیت می شود و می فهمد که بایستی ساکت بنشیند و بر روی موسیقی تمرکز کند تا از آن لذت ببرد و دوم اینکه نوازنده که دختر شما یا پسر شماست، دستش باز می شود تا جلوی شنونده و جلوی جمع ساز بزند.
asoa.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --