من بارها گفته ام هم چنان که فروغ خورشید به دوست و دشمن یکسان می تابد، هنر هم باید به دوست و دشمن یکسان بتابد.

این که بار ها گفته ام زنده باد، مرده باد گفتن کار هنرمند نیست، از این موضع است.
ما اگر در باره ی نا رسایی جامعه حرف می زنیم راجع به ریا کاری حرف می زنیم کسی که متهم است ناراحت می شود، این رسالت هنر است.
ما باید در جهت حقیقت زندگی که عشق و زیبایی ست حرکت کنیم، زیبایی ایجاد کنیم تا مردم در کمند زیبایی گناه نکنند.

برگرفته از صفحه ۲۰۹ هزار گلخانه آواز
asoa.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --