استایل صحیح ویلن و آرشه

استایل صحیح ویلن و آرشه


ساز ویلن به کمک چانه و شانه‌ی سمت چپ بدن و بدون کمک گرفتن از دست چپ گرفته می‌شود. البته به دلیل اینکه قطر ویلن بسیار کم بوده بهتر است از وسیله‌ای با نام بالشتک برای نگه داشتن ساز استفاده شود که در تصویر زیر نحوه‌ی جاگذاری صحیح آن مشخص شده است.

پس از جاگذاری بالشتک، ویلن را همانند تصویر زیر بر روی کتف سمت چپ گذاشته و چانه‌ی خود را بر روی چانه‌گیر قرار میدهیم، در این حالت ویلن باید با زاویه‌ی ۴۵ درجه نسبت به راستای شانه و تقریبا موازی با سطح زمین قرار گیرد:
تذکر مهم: وزن ویلن نباید بر روی دست چپ قرار داشته باشد و به عبارتی ویلن باید تنها به کمک چانه نگه داشته شده به طوری که اگر دست چپ خود را پایین بیاوریم تعادل ویلن همچنان حفظ گردد.

۱- آرشه باید با زاویه‌ی ۹۰ درجه و عمود نسبت به ویلن در بین تخته‌ی انگشت گذاری(گریف) و خرک بر روی سیم قرار داده شود.
۲- مچ دست چپ باید در راستای ساعد قرار گیرد.
۳- آرنج دست چپ باید در هر وضعیتی پایین‌تر از مچ باشد.

حالت‌های اشتباه رو در تصویر زیر میتوانید مشاهده نمایید:

آرنج دست چپ نباید بیش از اندازه رو به داخل و یا رو به بیرون باشد:

بند آخر انگشت دست چپ باید موازی با صفحه‌ی انگشت گذاری بوده و شست نیز روبروی آن قرار گیرد:
تذکر: مفاصل انگشتان از دو قسمت مشخص شده در شکل زیر، در هنگام جاگذاری بر روی صفحه‌ی انگشت گذاری باید با زاویه‌ی ۹۰ درجه باشند و در این حالت تنها نوک انگشتان صفحه را لمس می‌نماید.

حالت اشتباه جاگذاری انگشتان دست چپ را در شکل زیر می‌توانید به خوبی مشاهده نمایید:

و در نهایت آرشه‌ی ویلن که به شکل زیر باید گرفته شود:

آموزش تصویری نگه داشتن ویلن

آموزش تصویری نگه داشتن آرشه ویلن

برای شروع درس اول آموزش ویلن لطفا اینجا کلیک نمایید.

برچسب ها:
نحوه صحیح گرفتن آرشه استایل ویلن نحوه صحیح گرفتن ویلن نحوه صحیح گرفتن ویالن آموزش صحیح ویلن گرفتن صحیح ویلن
گرفتن صحیح آرشه گرفتن صحیح ویالن، استایل صحیح ویلن استایل صحیح آرشه استایل صحیح ویالن نحوه درست گرفتن آرشه
نحوه درست گرفتن ویلن، نحوه درس گرفتن ویالن آموزش درست ویلن گرفتن درست ویلن گرفتن درست آرشه
گرفتن درست ویالن، استایل درست ویلن، استایل درست آرشه، استایل درست ویالن
نحوه غلط گرفتن آرشه، نحوه غلط گرفتن ویلن نحوه غلط گرفتن ویالن آموزش غلط ویلن گرفتن غلط ویلن
گرفتن غلط آرشه گرفتن غلط ویالن استایل غلط ویلن استایل غلط ویالن نحوه اشتباه گرفتن آرشه نحوه اشتباه گرفتن ویلن
نحوه اشتباه گرفتن ویالن آموزش اشتباه ویلن گرفتن اشتباه ویلن گرفتن اشتباه آرشه گرفتن اشتباه ویالن استایل اشتباه ویلن استایل درست آرشه استایل اشتباه ویالن


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 09339626002