-هنرجوی حرفه ای آن قدر پافشاری می کند تا قطعه را تمام کند ولی آماتور قطعات را ناقص می نوازد و هر بار دنبال قطعه جدیدی میگردد.

-هنرجوی آماتور تنها به سریع نواختن قطعه فکر میکند ولی حرفه ای ها صحیح نواختن را در اولویت قرار میدهند.

-یک هنرجوی حرفه ای از قطعات سخت نمی ترسد ولی آماتورها تلاش میکنند از قطعات سخت فاصله بگیرند.

-هنرجوی حرفه ای با برنامه تمرین می کند ولی آماتور، تمرین موسیقی را در انبوهی از کارهای ناتمام رها می کند.
asoa.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --