درصورتی که درس قبلی را مطالعه ننموده اید اینجا کلیک نمایید.

درس سوم(کتاب دوم آی تال)

اهداف: آشنایی با علامت های سرکلید، آشنایی با تکنیک ویبراسیون

در درس های قبلی یاد گرفتیم که هرگاه داخل یک میزان علامت بمل قبل از هر نتی قرار بگیرد، آن نت تا انتهای میزان بمل خواهد بود و اگر در میزان بعدی علامت بمل برای آن نت استفاده نشود باید آن نت را به صورت طبیعی آن که در کتاب اول فراگرفته بودیم اجرا نماییم(درواقع تاثیر علامت بمل تا انتهای میزان است). از این درس به بعد علامت بمل در ابتدای قطعات و پس از کلید سل استفاده میگردد و بدین ترتیب تاثیر این علامت تا انتهای قطعه ادامه خواهد داشت؛ به عنوان مثال در تمرین اول بلافاصله پس از علامت کلید سل، علامت سی بمل استفاده شده که نشانه ی بمل بودن تمامی نت های سی در خط اول و دوم این تمرین است.

تمرین اول

از این درس به بعد قبل از شروع به اجرای قطعات، ابتدا علامت های سرکلید را چک میکنیم که در اینجا بلافاصله پس از کلید سل، علامت بمل بر روی خط سوم از خطوط حامل قرار گرفته که نشان دهنده ی این است که تمامی نت های «سی»، تا پایان قطعه بمل می باشند. میزان اول و دوم با هم یک سکانس را تشکیل میدهند که در میزان اول یک ضرب نت لا و سپس دو ضرب نت لا و مجددا یک ضرب نت لا اجرا شده و در میزان دوم دو ضرب نت سی و سپس دو ضرب نت دو با گرفتن انگشت سوم اجرا میشود. میزان سوم یک سکانس بالاتر از دو میزان قبلی است که یک ضرب نت سی و دو ضرب نت سی و مجددا یک ضرب نت سی اجرا شده و در میزان چهارم دو ضرب نت دو و دو ضرب نت ر بر روی سیم دوم اجرا میشود. در میزان پنجم یک ضرب نت دو و سپس دو ضرب نت دو و مجددا یک ضرب نت دو اجرا میشود و در میزان ششم دو ضرب نت سی و سپس دو ضرب نت لا اجرا شده و میزان آخر خط اول هم با دو ضرب نت لا و دو ضرب سکوت به پایان میرسد.
خط اول تماما بر روی سیم دوم اجرا شده و خط دوم این تمرین کاملا شبیه خط اول بوده با این تفاوت که همان نت ها و کشش ها بر روی سیم چهارم اجرا میگردد.

تمرین دوم

در این تمرین هنرجو باید انگشت خود را ثابت بر روی نت موردنظر نگه داشته و با حرکت رفت و برگشت کف دست خود در طول دسته ی ساز(به شکل بسیار محدود و بدون شکسته شدن مچ دست) اقدام به تولید صدای نوسان دار نماید که این کار را در اصطلاح ویبراسیون می نامند. تمرین ویبراسیون جزء تمرینات ثابت تا پایان کتاب دوم بوده و برای شروع هنرجو باید با یک حرکت راست یا چپ آرشه، چهار بار حرکت رفت و برگشت را برای اجرای یک نت تکرار نموده و در هفته های بعدی این تعداد را به عدد هشت و بیشتر برساند.

آهنگ گلچهره

در سرکلید این آهنگ نت های سی و می بمل شده و بدین معنی است که روی چهار سیم، انگشت اول و دوم باید چسبیده به هم گرفته شود؛ هرچند که کل این قطعه بر روی دو سیم وسط اجرا میگردد.
لازم به ذکر است که تمرین ویبراسیون باید فعلا جدا انجام شده و در هفته های بعد با تشخیص مدرس بر روی بعضی از نت ها از تکنیک ویبراسیون استفاده شود.

آموزش تصویری درس سوم- قسمت اول
آموزش تصویری درس سوم- قسمت دوم
آموزش تصویری درس سوم- قسمت سوم

برای مشاهده درس بعدی اینجا کلیک نمایید.


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 09339626002