درس نهم(کتاب دوم)

درس نهم از کتاب دوم

درصورتی که درس قبلی را مطالعه ننموده اید اینجا کلیک نمایید.

هدف: آشنایی با ضدضرب

تعریف ضدضرب: در موسیقی نت های یک میزان با یک فشار یکنواخت بر روی آرشه اجرا نمیشوند؛ معمولا نت اول هر میزان با یک آرشه ی قوی شروع و سایر نت ها با قدرت ضعیف تری اجرا میگردند. حالا اگر ضرب قوی یک میزان به سکوت تبدیل شود، این حالت را ضدضرب می نامند.

تمرین اول

در این تمرین نت های سی و می بمل و ریتم قطعه چهارضربی است. تمام نت های خط اول یک ضربی و در میزان اول نت های «ر»، «می»، «فا» و «می» اجرا میشوند. میزان دوم که با ضدضرب شروع شده شامل نت های سکوت، «فا»، «می» و «ر» است. میزان های سوم و چهارم یک سکانس بالاتر از دو میزان اول هستند یعنی «می»، «فا»، «سل»، «فا»، سکوت، «سل»، «فا»، «می». میزان اول خط دوم که با ضد ضرب شروع شده شامل سکوت، «فا»، «می»، «ر»، و میزان دوم این خط با دو ضرب نت «ر» و دو ضرب سکوت به پایان میرسد. تمام نت ها تا به اینجا بر روی سیم سوم بوده و در ادامه تمام این سکانس ها تکرار شده، با این تفاوت که بر روی سیم اول اجرا میشوند.

تمرین دوم

در حال تکمیل…


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 09339626002