درس هشتم از کتاب دوم

درصورتی که درس قبلی را مطالعه ننموده اید اینجا کلیک نمایید.

هدف: آشنایی با فیگورهای مختلف نت های چنگ و سیاه در میزان های چهار ضربی

تمرین اول

در این تمرین و تمرین های بعدی نت های سی و می بمل هستند. تمامی میزان ها بجز میزان آخر با کشش های سیاه، چنگ چنگ، سیاه، سیاه اجرا میشود.
میزان اول یک ضرب می، نیم ضرب می و نیم ضرب فا، یک ضرب می و مجددا یک ضرب می
میزان دوم یک ضرب ر، نیم ضرب ر و نیم ضرب می، یک ضرب ر و مجددا یک ضرب ر
میزان سوم یک ضرب دو، نیم ضرب دو و نیم ضرب ر، یک ضرب دو و مجددا یک ضرب دو
میزان چهارم یک ضرب سی اصلی، نیم ضرب دو و نیم ضرب ر و سپس با دو ضرب می به پایان میرسد.

تمرین دوم

میزان اول یک ضرب می، و مجددا یک ضرب می، نیم ضرب می و نیم ضرب فا، یک ضرب می
میزان دوم یک ضرب ر، و مجددا یک ضرب ر، نیم ضرب ر و نیم ضرب می، یک ضرب ر
میزان سوم یک ضرب دو، و مجددا یک ضرب دو، نیم ضرب دو و نیم ضرب ر، یک ضرب دو
میزان چهارم دو ضرب سی اصلی، نیم ضرب دو و نیم ضرب ر، و سپس با یک ضرب می به پایان میرسد.

تمرین سوم

میزان اول یک ضرب می، مجددا یک ضرب می، مجددا یک ضرب می، نیم ضرب می و نیم ضرب فا
میزان دوم یک ضرب ر، مجددا یک ضرب ر، مجددا یک ضرب ر، نیم ضرب ر و نیم ضرب می
میزان سوم یک ضرب دو، مجددا یک ضرب دو، مجددا یک ضرب دو، نیم ضرب دو و نیم ضرب ر
میزان چهارم یک ضرب سی اصلی، دو ضرب دو، نیم ضرب ر و نیم ضرب می

آهنگ برگ خزان

در بخش اول آهنگ برگ خزان، باتوجه به اینکه روی نت سل علامت استفاده از انگشت چهارم قرار داده شده، تماما بر روی سیم سوم اجرا میشود.

برای مشاهده درس بعدی اینجا کلیک نمایید.


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 09339626002