موفقیت در موسیقی به این معنا نیست که چه تعداد قطعه برای نواختن از حفظ باشیم؛ بلکه کیفیت اجرای آنها مهم است. نوازندگانی را میشناسم که به تعداد انگشتان دو دست قطعه از حفظ نیستند، اما همین ها آنقدر عمیق و پرمعنا اجرا میکنند، گویی برای اجرای همین تعداد کم از موسیقی متولد شده اند.
دکتر مارتا بت، پیانیست و تئوریسین موسیقی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --