مقدار زمانی که صدای موسیقایی ادامه می یابد را دیرند Duration (مدت) می گویند.
توالی دیرندها ریتم را بوجود می آورد.
asoa.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --