توجه: تمامی تمرین ها با تمپوی ۷۱ اجرا شده و اول هر تمرین یک میزان خالی نگاشته شده.

تمرین اول:
دانلود

تمرین دوم:
دانلود

تمرین سوم:
دانلود

ای خانه میری:
دانلود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --