توجه: تمامی تمرین ها با تمپوی ۷۱ اجرا شده و در اول هر تمرین یک میزان خالی اجرا میگردد.

تمرین اول:
دانلود

تمرین دوم:
دانلود

*این تمرین در چاپ دوم ویرایش شده است.

تمرین سوم:

*این تمرین در چاپ دوم ویرایش شده است و از لحاظ صدادهی مشابه تمرین دوم است.

رقص گیسو:
دانلود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --