توجه: تمامی تمرین ها با تمپوی ۷۱ اجرا شده و اول هر تمرین یک میزان سکوت اجرا میگردد.

تمرین اول:
دانلود

تمرین دوم و سوم:
دانلود

*این دو تمرین در چاپ جدید ویرایش شده و از لحاظ شنیداری مشابه هم می باشند.

لای لای:
دانلود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --