توجه: تمامی تمرین ها با تمپوی ۷۱ اجرا شده و اول هر تمرین یک میزان خالی اجرا میگردد.

تمرین اول:

دانلود

*تمرین اول در چاپ دوم کتاب ویرایش شده است.

تمرین دوم:
دانلود

آهنگ:
دانلود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --