توجه: اول هر تمرین یک میزان خالی اجرا میگردد و تمامی تمرین ها با تمپوی ۷۱ اجرا شده است.

تمرین اول:

دانلود

تمرین دوم:

دانلود

تمرین سوم:

دانلود

ماهی

دانلود

اتود

دانلود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --