هر کسی کسی دارد، یار نو رسی دارد
من هم تو را دارم جانم، هم تو را نگه دارم 
ای جانم هم تو را نگه دارم 

بی وفاست نگار من، می کند وصال من
خند های زیر لب جانم عشوه های پنهانی
ای جانم عشوه های پنهانی

هر کسی کسی دارد…

کافه سرم کاشتی، عشق دیده ام طوفان
تو بیا مرشد تو بیا جانم سیر موج دریا کن
ای جانم سیر موج دریا کن

هر کسی کسی دارد…
asoa.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --