متن آهنگ

بیا جانا که تا جانانه باشیم
یکی شمع و یکی پر پر پروانه باشیم
یکی موسی شویم اندر مناجات
یکی جارو کش می می میخانه باشیم
گل زردم
همه دردم
ز جفایت شکوه نکردم
تو بیا تا دورت بگردم
های
ای یار جانی
یار جانی
دوباره برنمی گردد دیگر جوانی
ای یار جانی
یار جانی
دوباره برنمی گردد دیگر جوانی

از اینجا تا به بیرجند سه گداره
گدار اولی جان جان، نقش و نگاره
گدار دومی مخمل بپوشم
گدار سومی دی دی دیدار یاره
گل زردم
همه دردم
ز جفایت شکوه نکردم
تو بیا تا دورت بگردم
های
ای یار جانی
یار جانی
دوباره برنمی گردد دیگر جوانی
ای یار جانی
یار جانی
دوباره برنمی گردد دیگر جوانی

دلم بی وصل تو شادی مبیناد
به غیر از محنت آزاد آزادی مبیناد
خراب آباد دل بی مقدم تو
الهی هرگز آباد آبادی مبیناد
گل زردم
همه دردم
ز جفایت شکوه نکردم
تو بیا تا دورت بگردم
های
ای یار جانی
ای یار جانی
دوباره برنمی گردد دیگر جوانی
ای یار جانی
ای یار جانی
دوباره برنمی گردد دیگر جوان
asoa.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --