مدرسان کتاب آی تال(کرمانشاه)

-کرمانشاه، ۲۲ بهمن، نبش چهارراه سی متری دوم، طبقه فوقانی بانک رفاه، آکادمی موسیقی دانوش، استاد یوسف چراغی
۰۹۳۸۴۳۲۷۸۶۶

-صحنه، پاساژ ارشیا، طبقه اول، فروشگاه موسیقی سرمست، استاد حامد سرمستی
۰۹۱۸۸۳۷۵۸۷۸

برچسب ها:
آموزش کمانچه، مدرس کمانچه، مدرس ویلن، مدرس ویالون، مدرس ویولون، تدریس کمانچه، تدریس ویلن،
تدریس ویولون، تدریس ویالون، تدریس کتاب آی تال، آموزش کتاب آی تال،
مدرس کتاب آی تال، آموزش مجازی، آموزش مجازی کمانچه، آموزش مجازی ویلن،
آموزش آی تال، آموزش کتاب آی تال، تدریس کتاب آی تال، مدرسان کتاب آی تال، آموزش کمانچه، آموزش ویلن،
آموزش ویولون، آموزش ویالون،
مدرس کتاب آی تال در کرمانشاه، مدرس کمانچه در کرمانشاه، تدریس کمانچه در کرمانشاه،
مدرس کتاب آی تال در صحنه, مدرس کمانچه در صحنه, تدریس صحنه در کرمانشاه,

× 09339626002