-اگر یک روز تمرین نکنید، خودتان متوجه آن خواهید شد.

-اگر دو روز تمرین نکنید، دوستانتان متوجه آن خواهند شد.

-اگر سه روز تمرین نکنید تمام شنوندگان متوجه خواهند شد.

-اگر چهار روز تمرین نکنید، لطفا دیگر سر کلاس حاضر نشوید و فرصت حضور را به فرد با لیاقت تری بدهید.
(هانس فون بولو )

✔دقت داشته باشید که عقب انداختن تمرین، بزرگ ترین شکست برای نوازنده است، اگر نمی خواهید طعم شکست را بچشید، همین الان شروع به تمرین کنید.
asoa.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --