اطلاع رسانی کلاس های آموزشگاه موسیقی ئاسوا

1398/11/03

کلاس های گیتار کنسل شد

تمامی کلاس های روز پنجشنبه مورخ ۳ بهمن ماه ۹۷ آقای بی باک به خاطر شرایط نامساعد آب و هوا برگزار نمیگردد.
1398/09/12

کلاس های سه شنبه صبح کنسل شد

جهت اطلاع هنرجویان گرامی، کلاس های آموزشی آقای سرابی در سه شنبه صبح مورخ ۱۲ آذر ۹۸ در شهر سرابله برگزار نخواهد شد و هنرجویان می […]