1398/06/29

حسین علیزاده

مردم ما از موسیقی سطحی و پیش و پا افتاده بیشتر استقبال می کنند تا موسیقی عمیقی که پشتوانه اندیشه دارد. آنهم نه به این علت […]
1398/02/17

بتهوون

یک نت را غلط نواختن بی اهمیت است، بدون احساس نواختن غیرقابل بخشش است. بتهوون
1398/01/31

استاد فرامرز پایور

موضوع شنیدن موسیقی فوق العاده مطلب مهمی است و شما به عنوان موسیقی دان و نوازنده این وظیفه را دارید که شنوندگان خود را تربیت کنید. […]
1397/10/11

دکتر مارتا بت

موفقیت در موسیقی به این معنا نیست که چه تعداد قطعه برای نواختن از حفظ باشیم؛ بلکه کیفیت اجرای آنها مهم است. نوازندگانی را میشناسم که […]
1397/10/07

جوزف لوین

آشفتگی ذهنی علت اصلی ناتوانی در اجرای صحیح یک قطعه موسیقی است. ساده ترین قطعه خود را برداشته و با سرعت عادی بنوازید. ذهن خود را […]
1397/10/05

بتهوون

یک نت راغلط نواختن یک نت را غلط نواختن بی اهمیت است، بدون احساس نواختن غیرقابل بخشش! بتهوون
1397/09/20

استاد محمدرضا شجریان

من بارها گفته ام هم چنان که فروغ خورشید به دوست و دشمن یکسان می تابد، هنر هم باید به دوست و دشمن یکسان بتابد. این […]
1397/09/15

یک قطره اشک

استاد حسن کسایی می گوید: روزی پیر مردی که استاد موسیقی بود و اهل ایتالیا، در مجلسی رو به حاضران کرد و گفت: موسیقی شما یک […]
1397/08/07

استاد شجریان

هنر واکنش انسان نسبت به محیط خود است. همه ی آدم ها نسبت به محیط واکنش یکسان نشان نمی دهد، هنرمند هم همین طور است. هر […]
× پیغام به مدیر فروشگاه