فایل های صوتی کتاب بهار کمانچه

1399/04/09

فایل صوتی درس نهم(کتاب سوم)

به علت مشکلات پیش آمده در زمینه ی ضبط قطعات، موقتا این فایل های صوتی به عنوان جایگزین در دسترس هنرجویان قرار گرفته است. پیشاپیش از […]
1399/04/07

فایل صوتی درس هشتم(کتاب سوم)

به علت مشکلات پیش آمده در زمینه ی ضبط قطعات، موقتا این فایل های صوتی به عنوان جایگزین در دسترس هنرجویان قرار گرفته است. پیشاپیش از […]
1399/04/04

فایل صوتی درس هفتم(کتاب سوم)

به علت مشکلات پیش آمده در زمینه ی ضبط قطعات، به صورت موقت این فایل های صوتی در دسترس هنرجویان قرار گرفته است. پیشاپیش از این […]
1399/03/12

فایل صوتی درس ششم(کتاب سوم)

به علت مشکلات پیش آمده در زمینه ی ضبط قطعات، به صورت موقت این فایل های صوتی در دسترس هنرجویان قرار گرفته است. پیشاپیش از این […]
1399/03/01

فایل صوتی درس پنجم (کتاب سوم)

به علت مشکلات پیش آمده در زمینه ی ضبط قطعات، به صورت موقت این فایل های صوتی به عنوان جایگزین در دسترس هنرجویان قرار گرفته است. […]
1399/02/28

فایل صوتی درس چهارم(کتاب سوم)

به علت مشکلات پیش آمده در زمینه ی ضبط قطعات، به صورت موقت این فایل های صوتی به عنوان جایگزین در دسترس هنرجویان قرار گرفته است. […]
1399/02/27

فایل صوتی درس سوم(کتاب سوم)

به علت مشکلات پیش آمده در زمینه ی ضبط قطعات، به صورت موقت این فایل های صوتی به عنوان جایگزین در دسترس هنرجویان قرار گرفته است. […]
1399/02/16

فایل صوتی درس دوم(کتاب سوم)

1399/02/10

فایل های صوتی کتاب سوم بهار کمانچه

با توجه به درخواست های مکرر هنرجویان، از روز جمعه مورخ ۱۲ اردیبهشت فایل های صوتی کتاب سوم بهار کمانچه برای دانلود در سایت قرار داده […]