فایل های صوتی کتاب بهار کمانچه

۱۳۹۸/۰۳/۰۹

فایل صوتی درس دوم(کتاب اول)

برای مشاهده توضیحات درس دوم اینجا را کلیک نمایید. تمرین اول دانلود تمرین دوم دانلود تمرین سوم دانلود تمرین چهارم دانلود آهنگ حروف الفبا دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۶

فایل صوتی درس اول(کتاب اول)

جهت مشاهده توضیح تمرینات درس اول اینجا را کلیک کنید. تمرین اول دانلود تمرین دوم دانلود تمرین سوم دانلود تمرین چهارم دانلود تمرین پنجم دانلود