فایل های صوتی کتاب بهار کمانچه

1398/11/01

فایل صوتی درس هفتم(کتاب دوم)

فایل صوتی درس هفتم(کتاب دوم) تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود تمرین سوم: دانلود آهنگ الهی: دانلود
1398/10/25

فایل صوتی درس ششم(کتاب دوم)

فایل صوتی درس ششم(کتاب دوم): تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود تمرین سوم: دانلود آهنگی در شور: دانلود
1398/10/16

فایل صوتی درس پنجم(کتاب دوم)

فایل صوتی درس پنجم(کتاب دوم) تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود تمرین سوم: دانلود جوجه لریم: دانلود
1398/10/10

فایل صوتی درس چهارم(کتاب دوم)

فایل صوتی درس چهارم(کتاب دوم) تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود برگ زرد: دانلود
1398/10/09

فایل صوتی درس سوم(کتاب دوم)

تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود گلچهره: دانلود
1398/10/08

فایل های صوتی درس دوم(کتاب دوم)

تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود تمرین سوم: این تمرین در چاپ جدید حذف شده است. دیدی که رسوا شد دلم: دانلود
1398/10/07

فایل های صوتی درس اول(کتاب دوم)

تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود کوچه لره: دانلود
1398/05/11

فایل صوتی درس بیستم(کتاب اول)

جهت مشاهده‌ی توضیحات درس بیستم اینجا کلیک نمایید. تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود مرغ سحر: دانلود
1398/05/10

فایل صوتی درس نوزدهم(کتاب اول)

جهت مشاهده ی توضیحات این درس اینجا کلیک نمایید. تمرین اول: دانلود تمرین دوم: دانلود آهنگ سحر: دانلود