نت های سطح 2 سازدهنی، بلز و فلوت

سطح دو:
نت های “سطح دو” ویژه ی هنرجویانی میباشد که دوره ی مقدماتی ساز خود را به اتمام رسانده باشند.

مشاهده همه 8 نتیجه