نت های سطح 3 سازدهنی، بلز و فلوت

سطح سه:
نت های “سطح سه” ویژه ی هنرجویانی میباشد که در حال طی نمودن دوره ی حرفه ای ساز خود میباشند.

مشاهده همه 2 نتیجه