نت های سطح 3 تنبور

سطح سه:
نت های “سطح سه” ویژه ی هنرجویانی میباشد که در حال طی نمودن دوره ی حرفه ای ساز خود میباشند.

مشاهده همه 3 نتیجه