۱۳۹۷/۱۲/۱۱

متن ترانه برگ زرد

وقتی که برگی رو زمین میافته حس می کنم گریه ی بی صداشو حس می کنم چی می گذره تو قلبش وقتی می بینه مرگ لحظه […]