آموزش بهارکمانچه

۱۳۹۸/۰۱/۱۶

درس سوم

توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای یادگیری اصولی موسیقی، […]