1397/11/10

متن آهنگ ای هم نفسم

ای هم نفسم، ای همقدم ای همصدا از غم برهان، این قلب پر درد مرا از عشقه تو و، شوق دوباره دیدنت من منتظرم، پشت همه […]
× واتساپ فروشگاه