2018/07/31

بنام خالق صدا

با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی این روزهای هموطنان گرامی، “گروه موسیقی ئاسوا” در کنار مردم بودن را بیش از هر زمان دیگری احساس میکند […]
2017/03/15

اجرای گروه ئاسوا

اجرای زنده ی گروه موسیقی ئاسوا در برنامه ی “مانگه شو” 🔹چهارشنبه شب مورخ ۹۵/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱ 🔶با همراهی گروه دف نوازی هانا 🔹پخش از شبکه […]
2015/03/28

معنای ئاسو

واژه ی “ئاسو” در زبان کردی به معنای افق میباشد و همچنین واژه ی “ئاسوا” نام یکی از گروه های موسیقی در شهر سرابله از توابع […]
× 09339626002