2018/07/14

مفهوم اتود در موسیقی

مفهوم اتود در موسیقی به قطعه‌هایی که هدف آن‌ها ارتقای شگرد نوازندگی است اتود(Etude) گفته میشود. هر اتود معمولاً برای رفع یکی از ضعف‌های تکنیکی هنرآموزان […]
× 09339626002