2017/03/15

اجرای گروه ئاسوا

اجرای زنده ی گروه موسیقی ئاسوا در برنامه ی “مانگه شو” 🔹چهارشنبه شب مورخ ۹۵/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱ 🔶با همراهی گروه دف نوازی هانا 🔹پخش از شبکه […]
× 09339626002