1397/08/01

اجرای ارکستر در گذشته

اجرای ارکستر در گذشته از زبان استاد روح الله خالقی موسیقی ما در قدیم بیشتر به صورت سلو و با یک ساز تنها اجرا می شده […]
× واتساپ فروشگاه