برچسب: اخلاق حرفه ای

  • اخلاق هنری

    جامعه ایران، بخصوص جامعه هنری ایران و به شکل خاص تر، جامعه موسیقی ایرانیان سالهاست که به خاطرخصلت بد و منفور بدگوئی و بدخواهی برخی از اهالی موسیقی ضربات زیادی را متحمل شده است. افراد بدگو عموما دو دسته هستند: دسته اول آنهایی که دانسته دست به این کار می زنند. دسته دوم افرادی که…

× 09339626002