2018/04/09

آغاز ثبت نام اردوی هنرمندان

هنرمندان گرامی شهرستان چرداول از امروز میتوانند جهت شرکت در اردوی تفریحی ویژه هنرمندان موسیقی ثبت نام نمایند. لازم به ذکر است در صورت تکمیل ظرفیت […]
2017/05/26

اردوی هنرمندان

🔹اردوی تفریحی ویژه ی اعضاء گروه موسیقی ئاسوا 🔸این اردو در روز جمعه مورخ ۹۶/۰۳/۰۵ با هدف ایجاد نشاط و همدلی بیشتر بین نوازندگان موسیقی سرابله […]
2017/04/06

اردوی هنرمندان

🔹اردوی تفریحی ویژه ی اعضاء گروه موسیقی ئاسوا 🔸این اردو در روز جمعه مورخ ۹۶/۰۳/۰۵ با هدف ایجاد نشاط و همدلی بیشتر بین نوازندگان موسیقی سرابله […]
× 09339626002