برچسب: ارکستر سازهای زهی

  • آغاز تمرینات ارکستر ئاسوا

    تمرینات ارکستر ئاسوا روزهای یکشنبه هر هفته راس ساعت ۲۱/۳۰ در آموزشگاه موسیقی ماهان، واقع در میدان میلاد شهر ایلام برگزار می گردد. در این تمرینات، آشنایی با اصول اولیه گروه نوازی، ریتم شناسی، نحوه کوک کردن ساز، مباحث هارمونی و … آموزش داده شده و در پایان دوره از نوازندگان مستعد برای اجراهای صحنه…

× 09339626002