استاد حسین علیزاده

1397/05/18

سخنان استاد حسین علیزاده

-هر قدر با موسیقی مخالفت کنند، انگیزه مردم بیشتر می‌شود. -در جشنواره‌ای که بخش زنان را از مردان تفکیک کند، حضور نخواهم داشت. -تعداد خواننده‌های زن […]
× واتساپ فروشگاه