2020/10/08

استاد شجریان آسمانی شد

استاد محمدرضا شجریان، موسیقی‌دان و خواننده مشهور ایران، بعد از ۱۹ سال تحمل بیماری سرطان، بعدازظهر امروز هفدهم مهرماه قلبش از تپش ایستاد و در ۸۰سالگی […]
2018/12/11

استاد محمدرضا شجریان

من بارها گفته ام هم چنان که فروغ خورشید به دوست و دشمن یکسان می تابد، هنر هم باید به دوست و دشمن یکسان بتابد. این […]
2018/10/29

استاد شجریان

هنر واکنش انسان نسبت به محیط خود است. همه ی آدم ها نسبت به محیط واکنش یکسان نشان نمی دهد، هنرمند هم همین طور است. هر […]
2018/07/23

مطربی هم شد کار؟!

استاد “اسماعیل مهرتاش” در دوران کودکی کمانچه ای با استفاده از کدوی حلوایی و موی اسب و یک سیخ کباب برای خود ساخته بود و خانواده […]
× 09339626002