1397/11/21

شنونده ای زیرک باشید!

شنونده‌ای زیرک باشید و سعی کنید در همه حال در مسیر تعالی گام بردارید. تأثیر موسیقی را بر ذهن و روان خود جدی بگیرید و ذهن […]
× واتساپ فروشگاه