2022/02/04

فرق موسیقی پاپ و سنتی و کلاسیک چیه؟

فرق موسیقی پاپ و سنتی و کلاسیک چیه؟ -موسیقی کلاسیک به سبکی از موسیقی اروپا گفته میشه که از حدود قرن ۵۰۰ میلادی به بعد شروع […]
2018/12/21

چی گوش میدی؟!

نتایج تحقیقات پژوهشگران ثابت می کند سلیقه پسران جوان، بیش تر به سمت موسیقی هایی می رود که وجه مشترک تمام شان «القای ناامیدی» است. متاسفانه […]
× 09339626002