اهانت به شعور مردم

2016/04/05

پلی بک = اهانت به شعور مردم

خواننده به روی صحنه می آید، بعد از کلی ژست گرفتن موسیقی ضبط شده از بلندگو پخش میشود و تنها کاری که خواننده محترم باید انجام […]
× 09339626002