1397/11/10

متن آهنگ ای هم نفسم

ای هم نفسم، ای همقدم ای همصدا از غم برهان، این قلب پر درد مرا از عشقه تو و، شوق دوباره دیدنت من منتظرم، پشت همه […]
1397/09/03

ایرج بستامی

ایرج بسطامی در یک خانواده هنر دوست به دنیا آمد اولین بار در کودکی پدربزرگش به استعداد وی پی برده بود و گفته بود “او در […]
× واتساپ فروشگاه