ای خدای بالای سری

1397/10/30

متن آهنگ عزیزم سوزه

عزیزُم سوزه، شیرینُم سوزه دست به دستمالُم مزن، دلُم می لرزه هر که عشق نو گلی، در سر نداره یه گل پژمرده در، فصل بهاره آسمون […]
× واتساپ فروشگاه