برچسب: باز دوباره صبح شد

  • متن جان مریم

    گل سرخ و سپیدُم کی می آیی بنفشه برگ بیدُم کی می آیی تو گفتی گل در آید من می آیُم تو گفتی گل در آید من می آیُم وای گل عالم تموم شد کی می آیی وای جان مریم جان مریم جان مریم جان مریم چشماتو واکن، سری بالا کن در اومد خورشید، شد…

× 09339626002