2019/05/03

پری زنگنه، اسطوره موسیقی فولکور

موسیقی فولکلور و بومی ایران دو اسطوره دارد که در رشد این موسیقی بسیار کوشیدند؛ یکی بانو پری زنگنه که با صدای اپراتیک و تنظیم کلاسیک […]
× 09339626002