2018/09/18

حکایت مطرب پادشاه

در زمانهاى قدیم، مردی مطرب و خواننده ای بود؛ بنام “بردیا” که با مهارت تمام می نواخت و همیشه در مجالس شادی و محافل عروسی، وقتی […]
× 09339626002