2021/12/01

برندگان فصل اول ۱۴۰۰ نوازنده برتر

در فصل اول رقابت های نوازنده برتر در سال ۱۴۰۰، نیکا فرج الهی از سوی داوران و نیما ترجان با رای مردمی به عنوان نفرات برتر […]
× 09339626002