تاثیر موسیقی بر جراحی

2018/08/15

موسیقی درد و استرس جراحی را پایین ‌می آورد.

محققان به تازگی با بررسی پژوهش‌های مختلف ثابت کرده‌اند که موسیقی می‌تواند درد و استرس جراحی را کاهش دهد. این پژوهش که از سال ۱۹۸۰ تا […]
× 09339626002