1397/09/27

تصنیف

رایج ترین و معمول‌ترین قطعات ساخته شده در موسیقی سنتی ایران که وزن متریک دارد تصنیف میباشد. در تفاوت بین ترانه و تصنیف در ساده ترین […]
1397/08/20

پیش درآمد

فُرمی است تا حدی شبیه به تصنیف ولی بدون کلام که بر مبنای درآمد یا چند گوشه از دستگاه ساخته می‌شده است. این فرم، نسبت به […]
× واتساپ فروشگاه