2018/12/18

تصنیف

رایج ترین و معمول‌ترین قطعات ساخته شده در موسیقی سنتی ایران که وزن متریک دارد تصنیف میباشد. در تفاوت بین ترانه و تصنیف در ساده ترین […]
2018/11/11

پیش درآمد

فُرمی است تا حدی شبیه به تصنیف ولی بدون کلام که بر مبنای درآمد یا چند گوشه از دستگاه ساخته می‌شده است. این فرم، نسبت به […]
× 09339626002