تفاوت ترانه و تصنیف

2018/12/18

تصنیف

رایج ترین و معمول‌ترین قطعات ساخته شده در موسیقی سنتی ایران که وزن متریک دارد تصنیف میباشد. در تفاوت بین ترانه و تصنیف در ساده ترین […]
× 09339626002