تفاوت ترانه و تصنیف

1397/09/27

تصنیف

رایج ترین و معمول‌ترین قطعات ساخته شده در موسیقی سنتی ایران که وزن متریک دارد تصنیف میباشد. در تفاوت بین ترانه و تصنیف در ساده ترین […]
× واتساپ فروشگاه